اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

آدرس نشریه

ساری خیابان شفا، شفا 12،مهر 5، مجتمع بوستان،طبقه 1 واحد 1

تلفن: 33104230

کد پستی: 4816959173

ایمیل: jarmh.s.q@gmail.com 

ارتباط با مدیر مسئول و صاحب امتیاز:

دکتر مجتبی رضایی راد

شماره تماس: 09111564712

ایمیل: rezaeirad [at] iausari.ac.ir

پشتیبانی وب سایت:

مهندس محمد نیک دوز

شماره: ۰۹۳۹۰۷۰۲۲۱۹

ایمیل: pnikdouz [at] gmail.com