اعضای هیات تحریریه

عضو هیات تحریریه

مجید فتاحی

عضو هیات علمی و استادیار گروه کارآفرینی و کسب و کار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

 پست الکترونیک: majid.fattahi59@gmail.com

شماره تماس: 09111119115